Přeskočit na obsah

Instrukce k podepisování petice na podporu kandidatury Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023

Chcete, aby byl Váš podpis platný? Dodržujte, prosím, následující instrukce.

Josef Středula je rozhodnut kandidovat pouze jako občanský kandidát, nikoliv politický. Proto potřebuje ze zákona naplnit kvótu minimálně 50 tisíc platných podpisů občanů České republiky.

Petiční arch má 10 řádků. Co jeden řádek, to jeden unikátní podpis občana České republiky doplněný o zákonem požadované osobní údaje. Každý z údajů je potřeba pečlivě a pravdivě vyplnit.
Každý podpis je důležitý. Pokud budete mít na petičním archu vyplněné údaje a podpisy jen jednoho občana České republiky nebo dvou či tří, pošlete nám prosím na adresu uvedenou níže i takové petiční archy. Není podmínkou, aby na petičním archu bylo vyplněno všech deset řádků, tedy deset unikátních podpisů doplněných o související osobní údaje.
Všechny údaje vztahující se k jednomu podpisu na petičním archu se musí shodovat s údaji v občanském průkazu nebo cestovním pasu podepisujícího se občana České republiky. Vždy je potřeba vyplnit adresu trvalého bydliště, nikoliv přechodného.
Jozef Středula
Při vyplňování petičního archu proto prosím věnujte maximální pozornost všem údajům – každý údaj je pro platnost petice nezbytný. Se všemi osobními údaji je nakládáno v souladu s GDPR.

Vyplněné petiční archy prosím zasílejte zpět na

Josef Středula
PO BOX  č. 1090
111 21 Praha 1
Děkujeme za Vaši pomoc a ochotu podpořit Josefa Středulu jako občanského kandidáta na funkci prezidenta České republiky!